معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

از زمان شیوع آنفولانزا نظارتهای كارشناسان معاونت درمان از بیمارستان در این خصوص به صورت منظم كما فی السابق انجام می گیرد. و نتایج ارزیابی جهت استحضار و بررسی نقاط قابل بهبود به بیمارستان ارسال می گردد