معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كنفرانس آموزشی آنفولانزا ویژه متخصصین توسط سركارخانم دكترپورمنتصری متخصص محترم عفونی درتاریخ 2/10/94درمحل معاونت درمان برگزارگردید.این جلسه باحضورمتخصصینی كه موفق به شركت درجلسه مورخ 30/9/94نبودند،برگزارگردید.