معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

بیماری انفلوانزا یک بیماری عفونی حاد می باشد که براحتی از فرد به فرد منتقل می گردد .ویروس بیماری درکل دنیا درگردش می باشد و براحتی هر فردی را در هر گروه سنی گرفتار می کند.نشانه ها ی آنفولانزاشامل: تب، سرفه، گلو درد، آبریزش بینی، بدن درد، سردرد، لرز، خستگی، تهوع، اسهال، و استفراغ است. بر اساس سوابق مبتنی بر موارد تایید شده مبتلا به آنفلونزای فصلی انسانی موید عدم وجود تب در 10 تا50 در صد مبتلایان است. با توجه به غیر اختصاصی بودن نشانه های آنفلونزا ، تشخیص بیماری منحصراً براساس نشانه های بالینی مشکل می باشد. در بخش سرپایی تشخیص بر اساس اطلاعات بالینی و اپیدمیولوژیک انجام می شود.
دوره کمون آنفلونزا در حد 1 تا 4 و متوسط 2 روز تخمین زده می شود. دوره احتمال واگیری و سرایت بیماری از 1 روز قبل و 5 تا 7 روز پس از شروع بیماری می باشد. ضمن آن که برخی از بیماران مانند کودکان خردسال و افرادی که شدیداً به لحاظ سیستم ایمنی ایمنوساپرس می باشند، می توانند برای مدت طولانی تری( 12-24روز) ویروس را انتقال دهند.

docاندیكاسیون نمونه برداری از موارد آنفولانزا

docدستورالعمل پیشگیری و درمان عفونتهای تنفسی ازجمله آنفولانزا درمورد مادران باردار

pdf دستورالعمل اجرایی مراقبت آنفولانزا وشبه آنفولانزا درسال 94

pdfموازین كنترل عفونت در مراقبت بیماری تنفسی ناشی از آنفولانزای فصلی انسانی

pdfراهنمای مراقبت ومدیریت بالینی بیماری آنفولانزا در اورژانس بیمارستانی وبخش های بستری

pdfشیوه نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری آنفولانزای فصلی انسانی

docنامه