معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگی معاونت درمان و معاونت بهداشتی و مراكز تابعه باحضور مدیر درمان ومعاون فنی معاونت بهداشتی،كارشناسان ستادی معاونت درمان،معاونت بهداشتی ومدیران ارشد مراكز تابعه،  در راستای ارتقاء كیفیت و ایمنی (كنترل عفونت )و مدیریت بحران در خصوص  شیوع آنفولانزا در تاریخ 17/9/94 در محل معاونت درمان برگزار گردید .دراین جلسه بر اهمیت موضوع آنفولانزا و شیوع این بیماری و لزوم  هماهنگی بین معاونت بهداشتی و درمان و مراكز تابعه ، برنامه ریزی در جهت جمع آوری اطلاعات و گزارش دهی به موقع ، آموزش مستمر كاركنان و افراد جامعه ، وجود تجهیزات و وسایل حفاظت فردی این بیماری تاكید گردید .همچنین مقرر گردید كلاسهای آموزشی نحوه برخورد با افراد بیمار و پیشگیری از این بیمار ی و فرآیند نمونه گیری دراسرع وقت جهت گروههای هدف درمراكز مربوطه برگزار گردد .