معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در تاریخ 4/9/94 جلسه ای با عنوان نظارت از مراكز درمانی این شهرستان با حضور مدیرمحترم درمان ،رئیس محترم اداره نظارت وكارشناسان محترم واحد معاونت درمان تشكیل شد .دراین جلسه كارشناس مسئول واحد نظارت این معاونت بر اهمیت موضوع نظارت مراكز تاكید كرده و خواستار همكاری و دقت نظر بیشتر همكاران در این حیطه شدند. همچنین مصوب گردید جلسه آموزشی نظارت برواحدهای MMT ورادیولوژی جهت كارشناسان نظارت برگزار گردد . همچنین همكاران محترم دربازدید از مراكز درخصوص سامانه 1690(ثبت شكایات تعرفه ای) اطلاع رسانی كنند .درپایان درخصوص تهیه چك لیست طرح تحول سلامت از واحدهای مربوطه تاكید شد.