معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

سمینار یک روزه بهداشت روان در روز دوشنبه مورخ 18/8/94در خصوص انواع بیماریهای روانپزشکی،علائم ،تشخیص ودرمان بیماریها برگزارگردید.این سمینارجهت گروههای هدف از جمله پزشک،پرستار،روانشناس وماما توسط سركارخانم دكترمعتضدیان متخصص اعصاب وروان در سالن نحوی ارائه گردید که مورد استقبال عموم قرار گرفت.