معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به همت سرپرست دفتراموربانوان دردانشگاه ،جلسه آموزشی سبك زندگی ایرانی -اسلامی بامبحث امربه معروف ونهی ازمنكر توسط جناب حجت الاسلام حاج آقارجائی (مسئول محترم دفترنهادنمایندگی مقام معظم رهبری )جهت پرسنل دانشگاه در روزچهارشنبه مورخ 29/7/94درسالن حكمت دانشگاه علوم پزشكی برگزارگردید.دراین جلسه پیام های عاشوراوهدف ازقیام امام حسین (ع)درقالب سخنان وروایات ائمه معصومین وهمچنین اهمیت وضرورت مسئله امربه معروف ونهی ازمنكر توسط حاج آقارجائی ارائه گردید.