معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دوره آموزشی آشنائی باكمیسیون پزشكی درتاریخ 29/7/94توسط سركارخانم صادقی (دبیرمحترم كمیسیون پزشكی )درمحل معاونت درمان برگزارگردید.دراین جلسه شرح وظایف وعملكرد كمیسیون پزشكی معاونت درمان درقالب پاورپوینت توسط سركارخانم صادقی ارائه گردید.