معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به نزدیكی بازگشت حجاج و احتمال شیوع بیماری كرونا ویروس كار گروه بهداشت و درمان و پدافند غیر عامل باحضوركارشناسان مربوطه در معاونت درمان برگزار گردید.

در این جلسه دستورالعمل ارسال وزارت متبوع مورد بررسی قرار گرفته و برنامه عملیاتی جامع در خصوص برخورد با این بیماری مشخص گردید.

مقرر گردید مصوبات این جلسه در جلسه هئیت رئیسه مطرح گردد و تیم عملیاتی از تاریخ 23/6/94 لغایت 5 آبانماه در آماده باش كامل باشد.