معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستای شروع طرح 247 (درمان بیماران سكته حادقلبی )از طرف وزارت بهداشت در بیمارستانها و با توجه به پایلوت بودن شهرستان فسا جلسه ای با حضور معاونین محترم درمان ،متخصصین محترم قلب و عروق ،مسئول بخش آنژیوگرافی مسئول ccu و سایر دست اندركاران ذیربط درمحل معاونت درمان برگزار گردید .دراین جلسه مسائل و مشكلات ،بررسی و راهكاریهایی اتخاذ گردید.