معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در تاریخ 27/5/94 ساعت 11 در سالن اجتماعات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی فسا چهارمین زیر كار گروه درمان كمیته بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل با حضور كلیه اعضاء برگزار گردید.

در این جلسه ضمن گزارش فعالیت های معاونت درمان در این زمینه بر لزوم فرماندهی هر چه بهتر عملیات بحران با انعقاد تفاهم نامه فی مابین ارگان ها تاكید گردید و مقرر گردید متن تفاهم نامه كارشناسی و تایید كارشناس به مسئول فرمانداری ارسال گردد.

آقای عباسی زاده كارشناس محترم پدافند غیر عامل فرمانداری ویژه شهرستان فسا كه به عنوان عضو مهمان در این كار گروه شركت كردند. ضمن تشكر از اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و انعقاد تفاهم نامه با سایر ارگان های دولتی در راستای اجرای سیاست های كشوری در مدیریت حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل قول مساعدت دادند.