معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه اختتاميه اعتباربخشي بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)باحضوررياست محترم دانشگاه وارزيابان ارشد،رياست بيمارستان وسايرارزيابان معاونت درمان درمحل بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)برگزارگرديد.دراين جلسه دستاوردها، نقاط ضعف وقوت ارزشیابی صورت گرفته از بخشها و واحدهای بیمارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .همچنينجناب آقاي دكترعسكري رياست محترم دانشگاه ضمن خوش آمدگوئي وخداقوت به ارزيابان ارشدمحترم ،ازارزيابان معاونت درمان وپرسنل بيمارستان تشكروقدرداني نمودندواظهارداشتندگزارش كاروتلاشهاي ساليانه مسئولين اعتباربخشي معاونت درمان وبيمارستانها به سمع نظرايشان رسانده مي شد .ایشان فرآیند اعتباربخشی رافرآیندی دینامیک توصیف نمودند که نه تنها در ایام ارزیابی، که در طول سال درکلیه حوزه های ستادی درمان، بهداشت، غذاودارو و بیمارستان انجام می شود.در این فرآیند بایستی مشکلات یافت ودرخصوص راه حل آنها، راهکار اندیشیده شود.