معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جناب آقای دكتر میر دهقان مدیر كل محترم دفتر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان وزارت متبوع به همراه جناب آقای دكتر مشكینی معاون فنی ایشان در تاریخ 25/12/93 ازدانشگاه علوم پزشكی و بیمارستانهاو مراكز  تابعه بازدید بعمل آوردند . در این بازدید كه به مدت 5 ساعت به طول انجامید در پی مراسم تكریم و خوش امد گوئی ریاست محترم دانشگاه ، معاون درمان ، رؤسای بیمارستانها و كارشناسان اداره نظارت بر درمان صورت گرفت  بعد از شرح كلی از فعالیت های دانشگاه و بیمارستانهای تابعه و ... توسط ریاست محترم دانشگاه ، پاوریوینتی از اهم فعالیت های انجام شده در حوزه نظارت بر درمان و طرح تحول نظام سلامت توسط مسئول اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان ارائه شد و چالش ها و مشكلات این اداره توسط ریاست محترم دانشگاه بیان گردید كه ایشان قول همكاری و پیگیری در سطح وزارت متبوع را دادند .

سپس ایشان در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) حضور یافتند و ضمن بازدید از واحدهای ویژه ، اورژانس  ،  جراحی قلب ، آنژیوگرافی ،و..از واحد های در حال ساخت نیز بازدید به عمل آورده و ضمن عیادت از بیماران از نحوه اجرائی شدن طرح تحول ابراز رضایتمندی نمودند و در ادامه بعد از بازدید از بیمارستان دكتر علی  شریعتی و درمانگاه حمزه به بازسازی مجدد بیمارستان تأكید نموده وقبل از جلسه نهایی با حضور در جمع كمیته ماده 11 دانشگاه از نزدیك با اعضا و فرایند انجام كار آشنا و از برگزاری منظم جلسات ابراز رضایتمندی نمودند و در پایان از ساختمان اداری معاونت درمان بازدید و از تلاشهای ریاست دانشگاه ، معاونت و كارشناسان حوزه درمان تشكر و قدردانی كردند .