معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

هشتمین جلسه كمیته دانشگاهی برنامه ترویج زایمان طبیعی به عنوان یکی از برنامه های طرح تحول نظام سلامت با حضورریاست دانشگاه ،معاون درمان ، اساتید و كارشناسان مربوطه دردفترریاست دانشگاه برگزارگردید.

در این جلسه پایش نه ماهه اجرای برنامه زایمان طبیعی ارائه گردید .

كاهش میزان سزارین به میزان 10 درصد نسبت به سال قبل (از برنامه های طرح تحول نظام سلامت) در این دانشگاه به نتیجه رسیده است .

این روند که با فرهنگ سازی و صحبت با خانم های حامله و صرف وقت جهت آگاه سازی ایشان از عوارض جانبی سزارین های غیرضروری انجام گرفته ، روندی رو به رشد را به خود خواهد دید .

در این نشست دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه از همکاری تمامی پزشکان ، ماماها و مردم عزیز و فهیم تقدیر نمودند.