معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در مورخه دوشنبه 4/12/93 سمينار يك روزه درمان سوء مصرف مواد محرك (شيشه)ويژه پزشك،روانشناس،پرستار ومددكاران در سالن حكمت 1  دانشگاه برگزار گرديد.

در اين سمينار يك روزه كه با همكاري دفتر آموزش مداوم دانشگاه برگزار گرديد جناب آقاي دكتر عابدي وسركار خانم دكتر معتضديان(روانپزشك) مدرسين اين دوره بودند.

رحيمي كارشناس مسئول نظارت بر مراكز MMT معاونت درمان افزود:با توجه به شيوع مصرف مواد محرك  از جمله شيشه در سطح جامعه مقرر گرديده كه اين دوره ها به صورت مستمر ويژه پرسنل مراكز درمان سوء مصرف مواد در سطح شهرستان برگزار گردد.