معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه مهدويت وآموزه هاي ديني باحضورجناب آقاي دكتررجائي مسئول محترم دفترنهادنمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاه درمحل سالن نحوي دانشگاه برگزارگرديد.دراين جلسه كه اولين كلاس آموزشي بود،درموردفلسفه مهدويت كه شامل اهداف خالق واهداف مخلوق ازمسئله ي انتظار،مهمترين اهداف جامعه مهدويت ومفهوم عدالت(عدالت اجتماعي ،سياسي،عرفاني ،اخلاقي و...)مطالبي موردبحث وبررسي قرارگرفت .