معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

پيرو كارگاه آموزشي مورخ 6 الي 9 /10/1393  (مديريتي)  و 13 الي 16/10/1393( باليني ) اعتبار بخشي وزارت متبوع 2 جلسه در تاريخ 21/10/1393 و 22/10/1393 از ساعت 8 الي 11 صبح در محل معاونت درمان با حضور مسئول اداره نظارت و اعتبار بخشي معاونت درمان و رابطين اعتبار بخشي و كارشناسان مربوطه در محل معاونت درمان برگزار گرديد و اهم آموزشهاي ارائه شده در كارگاه به اطلاع ايشان رسانيده شد و توسط سركار خانم مرادي فايل اكسل و pdf جديد سنجه ها و دستور العمل اجرايي اعتبار بخشي به ايشان تحويل داده شد و بر اهميت موضوع تاكيد گرديد .