معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كميته تخصصي بررسي شكايات حوزه درمان درمعاونت درمان باحضورجناب آقاي دكترضيائي معاون محترم درمان ،جناب آقاي دكتربهرامعلي مديرگروه محترم قلب وعروق ،جناب آقاي دكترنجفي سرپرست محترم مركزمديريت حوادث وفوريت هاي پزشكي وجمعي ازكارشناسان حوزه درمان درتاريخ 1/9/93برگزارگرديد.