معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 كلاس آموزشي آشنايي باحقوق غيرمادي كاركنان توسط آقاي رحيمي كارشناس بهداشت روان درمورخ 25/08/93جهت پرسنل معاونت درمان درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.