معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 درراستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت  جلسه آنلاين پرسش وپاسخ درخصوص رفع مشكلات سامانه سپاس باحضوركارشناسان دفترآماروفناوري اطلاعات وزارت بهداشت ،مديرآماروفناوري اطلاعات دانشگاه ،مسئولين سامانه سپاس دربيمارستانهاي تابعه ونماينده معاونت درمان درمحل دفترآماروفناوري اطلاعات دانشگاه برگزارگرديد.دراين جلسه درخصوص بررسي مشكلات ورفع عيب سيستم پرونده الكترونيك سلامت (سپاس)وهمچنين درخصوص مزاياي سيستم گزارش گيري به بحث وتبادل نظرپرداخته شد.