معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

   كميته دانشگاهي برنامه ترويج زايمان طبيعي با حضور رياست محترم دانشگاه ،معاونين محترم درمان و آموزش و اساتيد كارشناسان مدعو در تاريخ 18/5/93 در دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد  . در اين جلسه گزارش سه ماهه اجراي برنامه ترويج زايمان طبيعي از مجموعه برنامه هاي تحول نظام سلامت ارائه گرديد. جناب آقاي دكتر عسكري رياست محترم دانشگاه بر ترويج هر چه بيشتر زايمان طبيعي و برطرف نمودن موانع و مشكلات موجود تاكيد نمودند و راهكارهايي در  اين خصوص ارائه و مصوباتي اتخاذ گرديد.