معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگي  درمان در تاريخ 15/5/93 در محل معاونت درمان با حضور معاون محترم درمان و قائم مقام درمان و مديران ارشد بيمارستانها و كارشناس بيماريهاي خاص و مسئول اعتباربخشي معاونت درمان برگزار گرديد و در مورد استقلال كامل بخش دياليز حضرت ولي عصر (عج) و مشكلات مربوط به آن بحث و بررسي شد .همچنين  در مورد ارتقاء كيفيت و ايمني بيماران و پرسنل و امورات مربوط به اعتباربخشي دو بيمارستان تاكيد گرديد.