معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه پرسش وپاسخ مديروكارشناسان محترم معاونت درمان باحضورمسئول محترم كارگزيني دانشگاه درتاريخ 31/4/93درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين نشست جناب آقاي بخشايي به سوالات كارشناسان درحيطه ساعت ورودوخروج ،ماموريت،تغييرپست سازماني،تغييروضعيت استخدامي و...پاسخ دادند.