معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگي پزشك مقيم باحضورقائم مقام محترم معاونت درمان ،مديرمحترم درمان ،رياست  ومترون محترم بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)وكليه مديرگروههاي محترم رشته هاي تخصصي همكاردربرنامه پزشك مقيم درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.جناب آقاي دكترحسيني پورقائم مقام معاونت درمان دراين جلسه بررعايت كليه مفاددستورالعمل برنامه پزشك مقيم تاكيدكردند.