معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 به مناسبت 26 ژوئن (5 تيرماه) سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر جشن بزرگ بهبوديافتگان  از دام اعتیاد با شعار اعتياد قابل پيشگيري ودرمان است درمورخه چهارشنبه 4/4/93 در سالن اداره ارشاد  شهرستان فسا برگزارگرديد. اين برنامه كه از مصوبات كميته فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان مي باشد با حضور مسئولین محترم دانشگاه  آقایان دکتر پزشکی معاونت محترم  بهداشتی دانشگاه دکتر رجایی سرپرست محترم دفتر نهاد رهبری در دانشگاه و دکتر اجاقی مدیر محترم واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی ، جمعی از پرسنل ومسئولين محترم فني مراكزدرمان  سوء مصرف مواد ،تعدادي از پرسنل دانشگاه وجمع کثیری از بهبود يافتگان از دام اعتیاد  به همراه خانواده هايشان برگزارگردید  .این جشن با   اجراي برنامه سخنراني توسط جناب آقاي دكتر اجاقي و جناب آقای دكتر رجائي،اجراي موسيقي سنتي،تقليد صدا،مسابقه واهداءجوايز همراه بود.