معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه مدير خدمات پرستاري دانشگاه با مترون هاي محترم و كارشناسان ستادي اين حوزه در  روزدوشنبه مورخ 26/3/93 از ساعت 12-9 در محل معاونت درمان برگزار گرديد و بر اهميت موضوع طرح تحول نظام سلامت در حوزه پرستاري تاكيد شد و موارد و مشكلات پرستاري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.