معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كنفرانس آموزشي طرح تحول نظام سلامت جهت سرپرستاران و رابطين آموزشي بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) در تاريخ 27/3/93 توسط مدير محترم درمان و كارشناس اعتباربخشي درمان برگزار گرديد كه 7 بسته وزارتي اين طرح خصوصا بسته پزشكان مقيم به صورت مفصل ارائه گرديد.