معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به همت واحد بهداشت روان معاونت درمان كنفرانس علمي يك روزه با عنوان درمان سوء مصرف مواد با داروهاي اگونيست (با امتياز بازآموزي) در مورخه چهارشنبه 7/3/93 وبا همكاري اداره آموزش مداوم دانشگاه برگزار گرديد.در اين كنفرانس يك روزه كه توسط سركار خانم دكتر هدايتي (روانپزشك)وخانم موسوي(روانشناس) در سالن حكمت برگزارشد به بررسي علل وعوامل اعتياد،انواع درمان سوء مصرف مواد در ايران، سم زدايي بيماران در مراكز سوءمصرف مواد،مصاحبه انگيزشي و...پرداخته شد.

رحيمي كارشناس سلامت روان واعتياد معاونت درمان هدف از برگزاري اين كنفرانس را افزايش توانمند سازي پزشكان ومسئولين محترم فني مراكز، پرستاران وروانشناسان مراكزسوءمصرف مواد مخدر در سطح شهرستان عنوان نمود.شايان ذكر است دو كنفرانس علمي با همين موضوع در تاريخهاي 21و28 خرداد ماه نيز برگزار خواهد شد كه علاقمندان جهت ثبت نام مي توانند به سايت آموزش مداوم (دانشگاه علوم پزشكي فسا) مراجعه نمايند.