معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 در ادامه اجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت روز دوشنبه مورخه 22/2/93از ساعت 15 الی30/16 برنامه آموزشی نرم افزار پاسخگویی به شکایات سامانه 1590بطور  زنده از طریق ویدیو کنفرانس توسط  کارشناسان محترم وزارت متبوع ارائه گردید در این ویدیو کنفرانس دانشگاههای علوم پزشکی بطور زنده در خصوص ثبت شکایات بصورت الکترونيكی  که ازطریق شماره تلفن 1590 صورت می گیرد آموزش لازم را دریافت نمودند. دانشگاه علوم پزشکی فسا در قالب یک تیم 5 نفره  شامل مدیر خدمات پرستاری مسئول اداره نظارت بر امور درمان مسئول اعتبار بخشی کارشناس امور مامایی معاونت درمان و کارشناس محترم ستادهدایت 115  در این برنامه حضور داشتند.