معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درتاريخ15/2/93 جلسه اي درخصوص راهكارهاي هرچه بهتراجراشدن نظام سلامت وعناوين مطرح شده توسط رياست محترم دانشگاه به اطلاع كليه كارشناسان معاونت درمان رسانده شدتادرروزهاي آتي ضمن بررسي هاي كارشناسانه ازبيمارستان حضرت ولي عصر(عج) و دکترشريعتي مشكلات رابررسي وبه اطلاع مسئولين مربوطه رسانده شود.