معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به مناسبت پانزدهم ارديبهشت ماه مصادف باروزجهاني مامابا اهداء گل وشيريني ازپرسنل مامايي بيمارستان توسط مسئولين معاونت درمان وبيمارستان حضرت ولي عصر(عج) تقديروتشكربعمل آورده شد.