معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 به مناسبت هفته سلامت توسط هيات رئيسه محترم دانشگاه ،نمايندگان محترم معاونت بهداشت ،روابط عمومي محترم دانشگاه ،مديرمحترم درمان ومديرمحترم خدمات پرستاري دانشگاه باهمراهي مسئولين محترم بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)ازبيماران عيادت به عمل آمد.دراين برنامه ازبيماران وهمراهان ايشان با اهداءگل وشيريني دلجوئي شد.ضمنا اين عيادت باپيگيري ازسوي معاونت درمان دانشگاه صورت گرفت.