معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه هماهنگي رابطين اعتباربخشي بيمارستانهاي تابعه باكارشناس معاونت درمان درتاريخ 25/1/93درمحل معاونت درمان برگزارگرديدكه دراين جلسه اهميت موضوع اعتباربخشي توسط كارشناس اعتباربخشي معاونت درمان اعلام وبراجراي استانداردهاواعتلاي آن تاكيدنمودند.