معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 این نشست روز یکشنبه  مورخه 23/10/92 به میزبانی معاونت درمان دانشگاه در دفترجناب  آقای دکتر ضیایی معاون درمان با حضور معاون محترم درمان، دبیر محترم کمیسیون ماده 11 دانشگاه و تنی چند از بازرسین  کمیسیون ماده 11 با جناب آقای امیری رییس محترم اداره تعزیرات حکومتی شهرستان فسا   برگزارشدودر خصوص  نحوه ارجاع پرونده ها به تعزیرات و سایر مراجع قضایی،  تعامل بیشتراعضاء   کمیسیون  ماده 11 با اداره محترم  تعزیرات بحث وتبادل نظر صورت گرفت . جناب آقای امیری رییس محترم اداره تعزیرات نیز ضمن اعلام خرسندی از برگزاری چنین جلساتی ،به  برخی از  تغییرات تعرفه ای مربوط به جرائم  اشاره کرده وبه سوالات کارشناسان و  بازرسین  کمیسیون ماده 11 پاسخ دادند . همچنین جناب آقای امیری   پیشنهاد بازدید های مشترک اداره  تعزیرات و دانشگاه را مطرح نمودند که پس از بررسی در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.(لازم به ذکر است که کمیسیون ماده 11  دانشگاه  تخلفات مربوط به شرکتها و کارخانه ها ،مراکز   درمانی ، دارویی و آرایشی و بهداشتی  را بدوا رسیدگی و جهت اجرای حکم به تعزیرات وسایر مراجع ذیصلاح ارجاع می دهد.  )