معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه آموزش جديدترين دستورالعمل هاي استاندارد اعتباربخشي در واحد مديريت و رهبري (مشتركات و اختصاصي در تاريخ 15/10/92 از ساعت 14-12 توسط كارشناس اعتباربخشي معاونت درمان در سالن كنفرانس بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) با حضور رياست بيمارستان و مديران  ارشد بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) و دكتر علي شريعتي برگزار گرديد و مجدد بر اهميت موضوع تائيد شد.