معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستاي استمرار برنامه هاي اعتباربخشي در بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) كنفرانس آموزشي آشنايي با استانداردهاي اعتباربخشي توسط  كارشناسان اعتباربخشي معاونت درمان دانشگاه در تاريخ 5/10/92 و 7/10/92 در سالن كنفرانس برگزار گرديد تا كليه مسئولين و پرسنل واحدهاي درماني با آخرين دستورالعمل هاي مربوطه آشنا شوند.