معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه مسئولين واحدهاي درماني و غير درماني بيمارستان شريعتي و ولي عصر (عج) در جهت استمرار برنامه هاي اعتباربخشي با حضور كارشناس اعتباربخشي معاونت درمان درتاريخ 28/9/92 از ساعت 12-8 در بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) برگزار شد.