معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

برابرنامه ي هيئت مركزي نظارت ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي نتيجه نهائي وقطعي بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات هيئت مديره نظام پزشكي شهرستان فسااعلام گرديد.لازم به ذكراست داوطلبين محترم مي توانندازتاريخ 23/11/91لغايت 2/12/91درچهارچوب قانون انتخابات درخصوص تبليغات اقدام نمايند.
جهت مشاهده اسامي نامزدهااينجاكليك نمائيد.