معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

پروژه هاي زيردرايام مبارك دهه ي فجردربيمارستانهاي شهرستان فساافتتاح مي گردد:

-راه اندازي دوبخش داخلي ورواني دربيمارستان دكترعلي شريعتي

-راه اندازي بخش ICUجراحي قلب دربيمارستان حضرت ولي عصر(عج)

-راه اندازي ششمين اتاق عمل بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)باقابليت انجام اعمال جراحي بازقلب

-راه اندازي دستگاه راديولوژي ديجيتال دربيمارستان حضرت ولي عصر(عج)

-راه اندازي آزمايشگاه مرجع سلامت (رفرانس) 

-افتتاح سامانه جديدمعاونت درمان