معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دومین نشست مدیر خدمات پرستاری دانشگاه در سال جاری با مدیران خدمات پرستاری بیمارستانهای دكتر علی شریعتی و حضرت ولی عصر (عج) و با حضور رئیس دانشكده پرستاری در تاریخ دوشنبه 21/2/94 از ساعت 10 صبح در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید در این جلسه مصوبات جلسه و همچنین موارد و مشكلات حیطه دانشجویان پرستاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت .