معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در این جلسه که با حضور حداکثری اعضاء تشکیل گردید، خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری دانشگاه، با توجه به اهمیت نقش پرستاری در ارتقاء سلامت جامعه بر تلاش صاحبین فرآیند در دانشگاه علوم پزشکی فسا در ارتقاء توانمندی های محوری پرستار به عنوان آموزش دهنده ، مشاور، مراقبت کننده، هماهنگ کننده و نظم دهنده درمان بیمار تاکید نمودند. در ادامه نقشه جامع پرستاری کشور در افق 1404 مطرح گردید.. این جلسه مصوباتی نیز به دنبال داشت.