معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دستورالعمل پیشگیری از کرونا و سایر عفونتهای تنفسی حاد واگیر در محیط کار در شرایط همه گیری در راستای وظایف محوله بر وزارت بهداشت در بند دو ماده یک قانون تشکیلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تامین بهداشت کار تدوین شده است و در راستای تکالیف کارفرمایان /مدیران و کارکنان و ناظران بهداشتی برای پیشگیری و مقابله با کرونا و سایر عفونت های تنفسی حاد واگیر در محیط های کاری ، اداری و بنگاههای اقتصادی تنظیم شده است.

پیوست ها:

مقررات پیشگیری از کرونا در محیط کار.pdf حجم فایل:665.44 کیلوبایت
1.jpg حجم فایل:10.94 کیلوبایت