معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

همانگونه که مطلع می­باشید يكي از راهكارهایی كه براي پيشگيري از افزايش هزينه‌هاي درمان و تحميل بار اقتصادي سنگين به ‌نظام سلامت و جامعه در كشورهاي مختلف مورد توجه است تدوين و نشر راهنماهاي باليني مبتني بر شواهد است که به ‌عنوان یکی از سیاست ‌های برنامه تحول نظام سلامت و یکی از محورهای بسته‌ های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین محصولات دانشی را (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل و ...) با اولویت خدمات پر تواتر، دارای پوشش بیمه ای، هزینه (خدمات، تجهیزات) با حضور جمعی از اساتید حوزه ‌های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه ‌ریزی این امر را عهده‌دار شده است. لذا در راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بند "ث و ج" ماده 74 قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت، «استاندارد اكوكارديوگرافي جنين » به تصویب رسیده و از این تاریخ  قابل ‌اجرا است.جهت مشاهده این استاندارد ، پیوست زیر را مطالعه بفرمائید.

 

پیوست ها:

echokardiography.pdf حجم فایل:751.72 کیلوبایت