معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع همکاران محترم پرستاری می رساند؛ عطف به نامه مرکز سنجش آموزش پزشکی ، ثبت نام متقاضیان در آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران از تاریخ 30/4/99 لغایت 1/5/99 تمدید گردیده است.