معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به اینکه هشتمین سمپوزیوم و پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی  و آموزش بیمار درخصوص پیشگیری و حفاظت از ویروس کووید 19 در تاریخ پنجشنبه دوم مرداد 99 همزمان با روز جهانی خودمراقبتی به صورت وبینار برگزار می گردد، در صورت تمایل جهت ثبت نام و ارسال آثار به آدرس سایت www.scpe.tums.ac.ir مراجعه نمایید.