معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در این جلسه که با ریاست آقای دکتر منصوری مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک معاونت درمان برگزار گردید. ایشان ضمن تاکید بر رسالت آزمایشگاه کوید در ارائه خدمات بهنگام و ایمن به کلیه مراجعین و بیماران با رعایت کامل استانداردها در سایه اهتمام همکاران پر تلاش و خستگی ناپذیر مجموعه آزمایشگاه ،مشکلات مربوطه را بیان نمودند. در این جلسه مشکلات و چالش های موجود  مورد بررسی قرار گرفت ومصوباتی را به دنبال داشت.