معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

در این جلسه که به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف درمان در مدیریت کووید 19 و ارائه خدمات ایمن به بیماران غیر کووید و کووید برگزار گردید. دکتر سهراب پور معاون درمان ضمن قدردانی از تلاش های شبانه روزی و خستگی ناپذیر کلیه دست اندر کاران حوزه درمان از ابتدای شیوع بیماری تا کنون بر لزوم اهتمام جدی روسای محترم بیمارستان ها و کارشناسان ستاد و صاحبین فرآیند در بررسی روزانه و رصد نحوه ی  ارائه خدمات به بیماران به نحوی که از ارائه خدمات به هنگام و ایمن به بیماران اطمینان حاصل شود تاکید فرمودند. در این جلسه خانم آبادی گزارشی از روند مدیریت درمان بیماری کرونا ارائه دادند.