معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

جلسه شورای هماهنگی پرستاری در تاریخ 12/3/99 با دستور جلسه بررسی مشکلات گروه پرستاری در بحران «کرونا ویروس« اعم از مراقبتی و ... و پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و مشکلات و آمادگی لازم در بحرانهای آینده به ریاست مدیر خدمات پرستاری در معاونت درمان برگزار گردید. ایشان بر تلاش در راستای ریشه ای شدن فرهنگ شستشوی دست در هر شرایطی تاکید نمودند.همچنین پایش مستمر با ریز بینی خاص در کنترل عفونت از طریق تجهیزات پزشکی، فضای فیزیکی و .... را بسیار با اهمیت دانستند.

همچنین آقای دکتر حجت اله نجفی کارشناس و نماینده اداره پرستاری در بحران ، به مسائلی چون مدیریت نیروها ، مدیریت وسایل حفاظت فردی ، مدیریت تجهیزات و مدیریت کاهش استرس پرسنل گروه پرستاری  اشاره نمودند.

خانم آبادی دبیر جلسه نیز بر زیر ساختهای اصولی در بحث بحران تمرکز نموده و چالش های پیش آمده را مطرح نمودند.