معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در این خبرنامه که توسط مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تهیه شده است مواردی از قبیل: سخنان دبیرکل سازمان جهانی بهداشت درخصوص covid19، تعداد کل موارد و موارد جدید عفونت با این ویروس گزارش شده در دنیا، توزیع جغرافیایی در دنیا، موارد گزارش شده در ایران و اقدامات انجام شده و ... ذکر شده است که پیوست می باشد.

پیوست ها:

covid19.pdf حجم فایل:1.24 مگابایت