معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در جلسه هماهنگی پرستاری با موضوع مرور برنامه عملیاتی سال 99 و بررسی چالش های مدیریت بحران کرونا که باحضور مدیران پایه پرستاری و سوپروایزورهای آموزشی ، کنترل عفونت و مدیریت بحران در سالن روزبهان دانشگاه برگزار گردید، خانم کریمی مدیر خدمات پرستاری درخصوص مدیریت بحران بیان نمودند: اولویت فعلی اداره خدمات پرستاری ، مدیریت بحران بیماری کووید 19 و انجام دقیق و بدون نقص شرح وظایف پرستاری در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت پرسنل و کسب رضایت خالق بی همتا می باشد.ایشان افزودند از مهمترین موارد برنامه عملیاتی 99، آموزش می باشد که باید مورد اهتمام ویژه قرارگیرد.